Ubezpieczenie
morskie

Wiedzę w tej dziedzinie łączymy z doświadczeniem w sprawach żeglugowych aby dostarczyć naszym klientom rzeczowej i wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie ubezpieczeń morskich.

Prowadzimy jedną z wiodących praktyk w Polsce w zakresie ubezpieczeń morskich. Świadczymy pomoc prawną dla ubezpieczycieli, ubezpieczających i banków finansujących żeglugę w zakresie:

  • Ubezpieczenia kadłuba i maszyn
  • P&I oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatora i innych podmiotów zainteresowanych statkiem
  • Ubezpieczenia ładunku
  • Ubezpieczenia interesu wierzyciela hipotecznego
  • Ubezpieczenia OC stoczni remontowych
  • Procesów sądowych i arbitrażu w przedmiocie roszczeń ubezpieczeniowych
  • Subrogacji i regresu ubezpieczeniowego