Nasz zespół

Michał Rzeszewicz
radca prawny | partner
m.rzeszewicz@mar-law.pl
Edukacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uprawnienia radcy prawnego od 1978
Funkcje
Naczelnik Departamentu Prawnego PLO

Arbitrem Morskim w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym dla Żeglugi Morskiej i Śródlądowej (IMAC)

Arbiter i Wiceprezes Prezydium Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni

Członek i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego

Członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk

Doradca prawny polskich delegacji rządowych na konferencjach międzynarodowych w przedmiocie prawa morskiego i transportowego

Członek i Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego Konsul Honorowy Królestwa Norwegii

Michał od 50 lat zajmuje się prawem morskim. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przez 8 lat pełnił funkcję eksploatatora statków i młodszego prawnika in-house w Polskich Liniach Oceanicznych (PLO). Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego pracował w Departamencie Prawnym PLO, a w latach 1980 – 1994 był tam Zastępcą Naczelnika a potem Naczelnikiem. W ramach swojej pracy PLO zajmował się m in. czarterami, ubezpieczeniami morskimi statków, ładunków i załóg, ubezpieczeniami P&I, zderzeniami statków, opodatkowaniem i ubezpieczeniami społecznymi marynarzy, odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkód wyrządzonych przez statki.   W latach 1994-1999 Michał był Partnerem Zarządzającym Morskiego Biura Prawnego a w 2000 otworzył w Gdyni kancelarię, specjalizującą się w prawie morskim.

Od 1982 do 2004 r. Michał był Arbitrem Morskim w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym dla Żeglugi Morskiej i Śródlądowej (IMAC), arbitrem i Wiceprzewodniczącym Prezydium Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni. Występował także jako arbiter w wielu arbitrażach ad hoc. Michał pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego a od 2006 r. jest Członkiem Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. W latach 1980 – 1998 był doradcą prawnym polskich delegacji rządowych na konferencjach międzynarodowych w przedmiocie prawa morskiego i transportowego organizowanych przez IMO, UNCTAD i CMI. W latach 1987-1999 był Członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego a od 2006 r pełnił z nominacji Premiera RP funkcję Członka oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Morskiego trzech kolejnych kadencji, w tym od 2015 w Komisji III kadencji. Od 2005 do 2019 roku był Konsulem Honorowym Królestwa Norwegii i prowadził Konsulat Morski.

Tomasz Nadratowski
radca prawny | partner
t.nadratowski@mar-law.pl
Edukacja
Uniwersytet Gdański
Prawo

Uniwersytet w Antwerpii
Prawo Międzynarodowe i Europejskie

Uniwersytet w Southampton
L.L.M - prawo ubezpieczeń morskich, międzynarodowy
handel morski, przewóz towarów drogą morską

Uprawnienia radcy pranego od 2011 roku
Funkcje
Arbiter i Wiceprezes Prezydium Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Członek Założyciel

Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego

Udział w pracach Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego
w zakresie ubezpieczeń morskich

Członek Komisji Prawa Morskiego PAN

Tomasz Nadratowski w 2005 zdobył tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończył Program Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii, obejmujący prawo morskie i transportowe.

W 2007 Tomasz ukończył studia magisterskie o profilu morskim na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (L.L.M- prawo ubezpieczeń morskich, międzynarodowy handel morski, przewóz towarów drogą morską).

Od tamtego czasu współpracuje z wiodącymi polskimi prawnikami morskimi. Od 2011 roku wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując w ubezpieczeniach morskich, międzynarodowym handlu morskim, przewozie ładunków morzem, wypadkach morskich oraz budowie i finansowaniu statków. Posiada też bogate doświadczenie z zakresu postępowania podatkowego i od wielu lat reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi.

Tomasz jest arbitrem i Wiceprezesem Prezydium Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni oraz Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, w ramach którego uczestniczy w grupach roboczych przygotowujących informacje z zakresu prawa morskiego na zlecenie CMI.

Bierze też udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego w zakresie ubezpieczeń morskich. Sprawował także funkcję arbitra w arbitrażu morskim ad hoc.

Jest członkiem Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

Radosław Stefaniak
radca prawny
Edukacja
Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji

Uprawnienia radcy prawnego od 2018
Funkcje
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego

Sekretarz Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych

Radosław Stefaniak uzyskał w 2012 r. tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (temat pracy magisterskiej: zaspokojenie wierzytelności z przedmiotu hipoteki morskiej).

Od 2018 roku Radosław wykonuje zawód radcy prawnego i specjalizuje  się w świadczeniu usług prawnych dla polskich przedsiębiorstw żeglugowych z zakresu prawa podatkowego (w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), prawa ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego, prawa spółek handlowych, ustawodawstwa dot. cudzoziemców oraz polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych.