Handel
międzynarodowy

Doradzamy na temat wszelkich aspektów sprzedaży towarów przewożonych drogą morską i finansowania takich transakcji. Łączymy wiedzę na temat handlu międzynarodowego i naszą znajomość żeglugi aby chronić naszych klientów przed ryzykiem w imporcie i eksporcie towarów.

Doradzamy zarówno importerom jak i eksporterom w międzynarodowej sprzedaży towarów przewożonych drogą morską.

  • Projektowania umów sprzedaży i klauzul umownych
  • Stosowanych na rynku ogólnych warunków umów i standardowych klauzul umownych
  • Stosowanych na rynku ogólnych warunków przewozu i dokumentów transportowych
  • Finansowania handlu w postaci akredytyw dokumentowych, UCP 600 i gwarancji
  • Rozwiązywania sporów na tle umów sprzedaży międzynarodowej