Rozwiązywanie
sporów

Oferujemy naszym klientom pragmatyczną ocenę szans powodzenia, negocjowanie ugody i, jeżeli to zawiedzie, reprezentujemy ich postępowaniach sądowych i arbitrażowych z pasją i poświęceniem.

Dzięki naszemu doświadczeniu w żegludze i handlu międzynarodowego, dobrze czujemy się w sprawach obejmujących kwestie obcego prawa i jurysdykcji jak i zagranicznej egzekucji.

  • Sporach sądowych
  • Arbitrażu polskim i zagranicznym
  • Wykonywaniu wyroków za granicą
  • Prowadzeniu spraw egzekucyjnych
  • Wykonywanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym