1. Handel
międzynarodowy

Doradzamy na temat wszelkich aspektów sprzedaży towarów przewożonych drogą morską i finansowania takich transakcji. Łączymy wiedzę na temat handlu międzynarodowego i naszą znajomość żeglugi aby chronić naszych klientów przed ryzykiem w imporcie i eksporcie towarów.

Zobacz więcej

2. Żegluga

Niezależenie od roli Twojej firmy w sektorze żeglugowym, bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez gęstą sieć specjalistycznych umów, ogólnych warunków, dokumentów transportowych, konwencji międzynarodowych i praktyki handlowej otaczającą każdą transakcję.

Zobacz więcej

3. Ubezpieczenia
morskie

Wiedzę w tej dziedzinie łączymy z doświadczeniem w sprawach żeglugowych aby dostarczyć naszym klientom rzeczowej i wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie ubezpieczeń morskich.

Zobacz więcej

4. Sprzedaż, budowa i
finansowanie statków
oraz jachtów

Gdy w grę wchodzą wysoki sumy, potrzebujesz wyspecjalizowanej pomocy prawnej aby transakcja przebiegała bezpiecznie i tak gładko, jak to możliwe.

Zobacz więcej

5. Wypadki morskie

Regularnie udzielamy pomocy prawnej w zakresie różnych zdarzeń i wypadków na morzu. Oferujemy pomoc prawną i praktyczne porady w nagłych wypadkach, w toku ustalania przyczyny zdarzenia oraz na etapie dochodzenia roszczeń.

Zobacz więcej

6. Transport drogowy
(CMR) i spedycja

Jeżeli Twój albo Twojego klienta towar uległ uszkodzeniu lub zaginał, nie zwrócono Ci na czas kontenerów lub powstały dodatkowe koszty związane z transportem, możemy Ci pomóc.

Zobacz więcej

7. Rozwiązywanie
sporów

Oferujemy naszym klientom pragmatyczną ocenę szans powodzenia, negocjowanie ugody i, jeżeli to zawiedzie, reprezentujemy ich postępowaniach sądowych i arbitrażowych z pasją i poświęceniem.

Zobacz więcej

8. Podatki
i ubezpieczenia
marynarzy

Świadczymy pomoc prawną zarówno marynarzom jak i firmom żeglugowym w zakresie opodatkowania, ubezpieczeń społecznych i umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zobacz więcej

Profesjonalne usługi prawnicze
w zakresie prawa morskiego

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii w Polsce specjalizujących się w prawie morskim, ubezpieczeniach morskich, handlu międzynarodowym i transporcie.

Do naszych klientów należą armatorzy, agenci morscy, importerzy i eksporterzy, kluby P&I, ubezpieczyciele, banki finansujące budowę i zakup statków, stocznie, przewoźnicy drogowi, spedytorzy, oraz zagraniczne firmy prawnicze. Reprezentujemy także marynarzy i ich rodziny w sprawach wypadków i katastrof morskich.
Byliśmy zaangażowani w wiele złożonych spraw w sektorze morskim o dużej wartości, w szczególności z zakresu ubezpieczeń morskich, obrotu towarowego, finansowania statków i wypadków morskich.